Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Vetlanda

Motion Eldsjälar

Motion ang ”Eldsjälar inom integrationen” Vi anser att en bra integration i samhället är viktigt ur många olika synvinklar. Hur mycket resurser än kommunen lägger ner på detta område så är det ovärderligt med alla de ideella krafter som samverkar kring detta gemensamma mål. I dessa tider när odemokratiska och rasistiska krafter har fått luft under vingarna, ska vi som kommun tydligt visa att denna fråga är prioriterad och står högt upp på agendan. Därför är det viktigt att lyfta fram de eldsjälar som har ett stort engagemang och som ofta arbetar i det tysta. Precis som man utser tex...

Uttalande från årsmötet 2015

En fungerande integration är nödvändig för att motverka utanförskap. Ett samhälle där orättvisorna och klassklyftorna ökar är en grogrund för rasism och främlingsfientlighet. Vi anser att det behövs tvingande lagstiftning och tillräckligt ekonomiskt stöd för att alla kommuner ska kunna dela på ansvaret att på ett bra sätt ta emot de som behöver komma till vårt land. Det måste vara ett gemensamt ansvar att på bästa sätt möta de människor som ofta kommer från ett stort lidande i sitt hemland. Migrationsverket bör råda över fler egna anläggningar så inte privata entreprenörer kan sko sig på flyktingmottagandet. Regeringen föreslår förbättringar inom...