Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Vetlanda

Motion om aktiviteter till ungdomar

Alla barn har rätt till en meningsfull fritid Vi vet av erfarenhet att det är viktigt för barn/ungdomar att ha aktiviteter på fritiden ur många aspekter, såväl psykiska och fysiska som sociala. Klyftorna i samhället har ökat och det innebär att det har blivit en klassfråga vilka möjligheter barn/ungdomar har att kunna utöva de aktiviteter man är intresserad av. Att stimulera till aktiviteter kan också vara ett sätt att fånga in barn och ungdomar som på olika sätt befinner sig i riskzonen. Det viktigaste skälet är dock att det inte ska vara plånboken som ska avgöra om man kan utöva...

Första maj tal av Mikael Kalin

Feminister, socialister och Vetlandabor! Åtta långa, långa och svåra år av borgerligt styre är över! Då kämpade våra förfäder för åtta timmars arbetsdag. Nu kämpar vi för sex timmars arbetsdag. Det här har våra kamrater i Göteborg infört i vissa delar av äldreomsorgen. De resultat vi har sett av det här är bl.a färre sjukskrivningar och att undersköterskorna har kunnat utföra sitt arbete effektivare. Där vänsterpartiet styr blir det skillnad! Det här gäller på både kommunal, regional och riksnivå. Vår politik handlar om jämlikhet, jämställdhet och ett ekologiskt hållbart samhälle. Jag är socialist därför att jag anser att alla ska...