Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Vetlanda

Dagordning för årsmötet 2018

1 Årsmötets öppnande 2 Årsmötets behöriga utlysande 3 Fastställande av röstlängd 4 Mötesformalia a) val av mötesordförande b) val av mötessekreterare c) val av två justerare tillika rösträknare d) fastställande av dagordningen e) fastställande av tidpunkt för avslutande av nomineringar 5 Styrelsens verksamhetsberättelse 6 Styrelsens ekonomiska rapport 7 Revisionsberättelse 8 Frågan om den avgående styrelsens ansvarsfrihet 9 Inkomna motioner 10 Verksamhetsplan 11 Val av styrelse a)fastställande av styrelsens storlek b)val av ordförande c)val av ordinarie ledamöter d)val av suppleanter 12 Val av revisorer 13 Val av valberedning a)fastställande av valberedningens storlek b)val av valberedningen 14 Övriga frågor 15 Mötets avslutande

Förslag till Verksamhetsplan 2018

På årsmötet den 27 mars skall verksamhetsplan behandlas. Här finner du styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2018. Kom ihåg att årsmötet startar klockan 18.30 i ABF-lokaler i Vetlanda Folkets hus.   Vänsterpartiet Vetlanda Förslag till Verksamhetsplan 2018 Vänsterpartiet är ett parti som arbetar för rättvisa och jämlikhet. Vi är en sammanslutning av tusentals människor som arbetar tillsammans för det målet över hela Sverige på många olika sätt: på torget, i bostadsområdena, i kommunen och riksdagen. Allt vi gör har samma mål: att förändra samhället, att göra män och kvinnor jämlika, att ta bort klasskillnader och andra orättvisor, att skapa hållbara...

Sociala medier & Kontakt

För tillfället når du Vänsterpartiet i Vetlanda bäst genom det sociala mediet Facebook. Undrar du över mötesdatum, sakfrågor eller har något annat du vill säga oss gör du det bäst genom att kommunicera där. Klick här för att komma till vår facebook.

Styrelsemöten 2018

Vänsterpartiet i Vetlanda har styrelsemöten nedanstående dagar. Men tänk på att du som medlem eller intresserad alltid är välkommen att dyka upp ändå. Vi samlas i partilokalen som du finner i Folkets Hus mitt i centrala Vetlanda. Klockan 18.30. 19/3 16/4 14/5 18/6 20/8 17/9 15/10 19/11 17/12  

Årsmöte 2018

Den 27 mars 2018 är det återigen dags för årsmöte. Du behövs mer än någonsin, inte bara för att det är valår, utan eftersom vi alla tillsammans behövs för att bygga en stabil och stridbar partiförening. Vi behöver nya krafter och mycket energi. Är du medlem så utnyttja din rösträtt på årsmötet. Om du inte är medlem, kom och lyssna i alla fall, kanske vill du bli medlem efteråt. ÅRSMÖTE 27 mars, 18.30 ABF-lokalen i Vetlanda Folkets hus.