Aktuellt från Vänstern i Vetlanda

Förslag till Verksamhetsplan 2018

På årsmötet den 27 mars skall verksamhetsplan behandlas. Här finner du styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2018. Kom ihåg att årsmötet startar klockan 18.30 i ABF-lokaler i Vetlanda Folkets hus.

 

Vänsterpartiet Vetlanda

Förslag till Verksamhetsplan 2018

Vänsterpartiet är ett parti som arbetar för rättvisa och jämlikhet. Vi är en sammanslutning av tusentals människor som arbetar tillsammans för det målet över hela Sverige på många olika sätt: på torget, i bostadsområdena, i kommunen och riksdagen. Allt vi gör har samma mål: att förändra samhället, att göra män och kvinnor jämlika, att ta bort klasskillnader och andra orättvisor, att skapa hållbara lösningar. Det är därför vi med stolthet kallar oss för ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund.

Vänsterpartiet Vetlanda är en mindre partiförening som besitter stor framtidspotential. Vi har många medlemmar som inte är partiaktiva. Därför måste fokus för partiföreningen vara att engagera medlemmar till att tillsammans bygga en stabil och organisatoriskt funktionell förening. Det är därför essentiellt att alla medlemmar, gamla som nya, hjälps åt att stärka varandra. Vi har en välfungerande och stabil ekonomi och det är en viktig trygghetsgrund för oss. Men vi måste bli bättre på att organisera våra möten. Verksamhetsåret 2018 är ett valår det innebär fler utmaningar än under ett reguljärt verksamhetsår. Vänsterpartiet i Vetlanda skall vara aktiva i den lokala valrörelsen och försöka närvara på alla större arrangemang. Partiföreningen ska också göra sitt yttersta för att delta i alla debatter som arrangeras. Vänsterpartiet i Vetlanda måste också bli bättre på att be om hjälp från vår distriktsorganisation när så behövs, det kan handla om hjälp och stöd med hemsidan, debattdeltagande, styrelseutbildning med mera.

För att bryta ned de uppgifter som kan anses vara högst prioriterade under det kommande verksamhetsåret följer här en enkel punktlista med verksamhetsmål.

 

  • Att ha en organiserad mötesstruktur som omfattar styrelsemöte, förberedning av fullmäktigemöten och medlemsmöten. Det inkluderar att det skall finnas dagordningar i tid till möten, det skall finnas enkla sätt att ta reda på när mötena äger rum.

 

  • Styrelsen måste bli bättre på att delegera uppgifter inom och utanför styrelsen. Vi skall inte vara rädda för att be om hjälp från vår distriktsorganisation.

 

  • Styrelsen i partiföreningen skall vara en aktiv och agerande styrelse. Det innebär att om någoting inte fungerar som det ska så är det hela styrelsens ansvar att se till att detta åtgärdas omedelbart.

 

  • Vi skall vara aktiva i valrörelsen och delta på Vetlandadagarna, lokala marknader och i de valdebatter som partiföreningen är inbjudna till.

 

  • Underlätta och bidra till en uppstart av Ung Vänster i Vetlanda. Ungdomar är partiets återväxt och de är viktigare än någonsin. Därför vill vi i partiföreningen vara behjälpliga i händelse av att intresserade ungdomar vill starta upp ungdomsförbundsverksamhet.

 

  • Vänsterpartiet i Vetlanda skall göra sitt allra bästa få att få väljarnas förtroende i Vetlanda. Men oavsett valresultat är det viktigt att vi arbetar för att få representation i viktiga nämnder och i kommunstyrelsen.

 

  • Under ett valår är det vanligt att nya medlemmar strömmar till partiföreningarna. Partiföreningen i Vetlanda skall göra sitt bästa för att få alla nya att känna sig välkomna. I partiföreningen skall det vara högt till tak samtidigt som vi alltid ska respekterar varandra. Nya medlemmar är ofta i behov av att den organisatoriska strukturen är välfungerande och tydlig och detta vill vi arbeta med.

 

I alla tider har människor drömt om och kämpat för en värld där ingen behöver gå hungrig, en värld utan förtryck och utan krig. Ropen på bröd, frihet och fred ekar genom historien. Förutsättningarna att förverkliga drömmarna har aldrig varit större än i dag. Alla skulle kunna ha tillräckligt med mat, rent vatten, utbildning och hälsovård samt tillgång till bostad. Ändå svälter tiotusentals barn ihjäl varje dag. Människor hålls nere i fattigdom och förnedring. Kvinnor utnyttjas och förtrycks i en könsbestämd maktstruktur som genomsyrar allt och alla. Jordens resurser föröds och miljön förgiftas. Det måste inte vara så här. Världen kan och måste förändras. Tillsammans kan vi göra skillnad. Vi kan ta första spadtaget där vi själva står, vi börjar vårt arbete för en bättre värld i Vetlanda.

Kopiera länk