Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Vetlanda

Medlemsmöte!

Måndagen den 21:a maj samlas vi i partilokalen för att ”brainstorma” fram alla möjliga och omöjliga saker Vänsterpartiet kan göra i denna valkampanj. Vad skall vi göra för att synas och höras? Skall vi bedriva traditionell valkampanj eller är det dags att göra något nytt och annorlunda? Kom till vårt möte kl. 18.30 den 21:a maj eller ring/sms:a Michael Hellqvist på 070-5514168 och berätta vad du vill göra.

Dagordning för årsmötet 2018

1 Årsmötets öppnande 2 Årsmötets behöriga utlysande 3 Fastställande av röstlängd 4 Mötesformalia a) val av mötesordförande b) val av mötessekreterare c) val av två justerare tillika rösträknare d) fastställande av dagordningen e) fastställande av tidpunkt för avslutande av nomineringar 5 Styrelsens verksamhetsberättelse 6 Styrelsens ekonomiska rapport 7 Revisionsberättelse 8 Frågan om den avgående styrelsens ansvarsfrihet 9 Inkomna motioner 10 Verksamhetsplan 11 Val av styrelse a)fastställande av styrelsens storlek b)val av ordförande c)val av ordinarie ledamöter d)val av suppleanter 12 Val av revisorer 13 Val av valberedning a)fastställande av valberedningens storlek b)val av valberedningen 14 Övriga frågor 15 Mötets avslutande

Styrelsemöten 2018

Vänsterpartiet i Vetlanda har styrelsemöten nedanstående dagar. Men tänk på att du som medlem eller intresserad alltid är välkommen att dyka upp ändå. Vi samlas i partilokalen som du finner i Folkets Hus mitt i centrala Vetlanda. Klockan 18.30. 19/3 16/4 14/5 18/6 20/8 17/9 15/10 19/11 17/12  

Årsmöte 2018

Den 27 mars 2018 är det återigen dags för årsmöte. Du behövs mer än någonsin, inte bara för att det är valår, utan eftersom vi alla tillsammans behövs för att bygga en stabil och stridbar partiförening. Vi behöver nya krafter och mycket energi. Är du medlem så utnyttja din rösträtt på årsmötet. Om du inte är medlem, kom och lyssna i alla fall, kanske vill du bli medlem efteråt. ÅRSMÖTE 27 mars, 18.30 ABF-lokalen i Vetlanda Folkets hus.  

Välkomna

Välkommen till medlemsmöte!   Tisdagen den 16/6 klockan 18 i partilokalen i Vetlanda   Hoppas vi syns där//styrelsen