Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Vetlanda

Medlemsmöte!

Måndagen den 21:a maj samlas vi i partilokalen för att ”brainstorma” fram alla möjliga och omöjliga saker Vänsterpartiet kan göra i denna valkampanj. Vad skall vi göra för att synas och höras? Skall vi bedriva traditionell valkampanj eller är det dags att göra något nytt och annorlunda? Kom till vårt möte kl. 18.30 den 21:a maj eller ring/sms:a Michael Hellqvist på 070-5514168 och berätta vad du vill göra.

Vänsterpartiet går till val 2018 med en stark kommunlista!

Vänsterpartiets kommunlista inför valet 2018 ser ut som följande: 1) Michael Hellqvist, 53 år, Kvillsfors, 2) Viveka Jarflod, 62 år, Vetlanda, 3) Jessica Nilsson, 45 år, Kvillsfors, 4) Tommy Bengtsson, 70 år, Bäckseda, 5) Helen Läck, 58 år, Vetlanda, 6) Roger Jonasson, 67 år, Vetlanda, 7) Monika Mörk, 75 år, Vetlanda, 8) Philip Bergkvist, 26 år, Vetlanda, 9) Maria Eriksson, 54 år, Vetlanda, 10) Musa Aljuhmani, 60 år, Vetlanda, 11) Mikael Nilsson, 48 år, Kvillsfors, 12) Göran Svensson, 51 år, Vetlanda, 13) Anna-Lena Klein, 53 år, Vetlanda, 14) Glenn Runström, 44 år, Vetlanda

Dagordning för årsmötet 2018

1 Årsmötets öppnande 2 Årsmötets behöriga utlysande 3 Fastställande av röstlängd 4 Mötesformalia a) val av mötesordförande b) val av mötessekreterare c) val av två justerare tillika rösträknare d) fastställande av dagordningen e) fastställande av tidpunkt för avslutande av nomineringar 5 Styrelsens verksamhetsberättelse 6 Styrelsens ekonomiska rapport 7 Revisionsberättelse 8 Frågan om den avgående styrelsens ansvarsfrihet 9 Inkomna motioner 10 Verksamhetsplan 11 Val av styrelse a)fastställande av styrelsens storlek b)val av ordförande c)val av ordinarie ledamöter d)val av suppleanter 12 Val av revisorer 13 Val av valberedning a)fastställande av valberedningens storlek b)val av valberedningen 14 Övriga frågor 15 Mötets avslutande

Förslag till Verksamhetsplan 2018

På årsmötet den 27 mars skall verksamhetsplan behandlas. Här finner du styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2018. Kom ihåg att årsmötet startar klockan 18.30 i ABF-lokaler i Vetlanda Folkets hus.   Vänsterpartiet Vetlanda Förslag till Verksamhetsplan 2018 Vänsterpartiet är ett parti som arbetar för rättvisa och jämlikhet. Vi är en sammanslutning av tusentals människor som arbetar tillsammans för det målet över hela Sverige på många olika sätt: på torget, i bostadsområdena, i kommunen och riksdagen. Allt vi gör har samma mål: att förändra samhället, att göra män och kvinnor jämlika, att ta bort klasskillnader och andra orättvisor, att skapa hållbara...

Styrelsemöten 2018

Vänsterpartiet i Vetlanda har styrelsemöten nedanstående dagar. Men tänk på att du som medlem eller intresserad alltid är välkommen att dyka upp ändå. Vi samlas i partilokalen som du finner i Folkets Hus mitt i centrala Vetlanda. Klockan 18.30. 19/3 16/4 14/5 18/6 20/8 17/9 15/10 19/11 17/12  

Årsmöte 2018

Den 27 mars 2018 är det återigen dags för årsmöte. Du behövs mer än någonsin, inte bara för att det är valår, utan eftersom vi alla tillsammans behövs för att bygga en stabil och stridbar partiförening. Vi behöver nya krafter och mycket energi. Är du medlem så utnyttja din rösträtt på årsmötet. Om du inte är medlem, kom och lyssna i alla fall, kanske vill du bli medlem efteråt. ÅRSMÖTE 27 mars, 18.30 ABF-lokalen i Vetlanda Folkets hus.  

Ny administratör

Börjar med att presentera mig för er. Jag heter Michael Hellqvist och har varit medlem i VP sedan början av detta år. Jag har dock varit sympatisör i hela mitt vuxna liv. Jag är född och uppvuxen i norra Sverige, närmare bestämt i Kiruna. Min far och farfar var gruvarbetare och på min mors sida hittar vi jordbrukare. Jag är i själ och hjärta en sympatisör av vänsterns ideologi och politik. Har ni tankar och idéer om vad ni vill se på denna sida så hör av er till mig. Jag har ett öppet sinnelag och vill försöka nå ut...

Första maj tal av Mikael Kalin

Feminister, socialister och Vetlandabor! Åtta långa, långa och svåra år av borgerligt styre är över! Då kämpade våra förfäder för åtta timmars arbetsdag. Nu kämpar vi för sex timmars arbetsdag. Det här har våra kamrater i Göteborg infört i vissa delar av äldreomsorgen. De resultat vi har sett av det här är bl.a färre sjukskrivningar och att undersköterskorna har kunnat utföra sitt arbete effektivare. Där vänsterpartiet styr blir det skillnad! Det här gäller på både kommunal, regional och riksnivå. Vår politik handlar om jämlikhet, jämställdhet och ett ekologiskt hållbart samhälle. Jag är socialist därför att jag anser att alla ska...