Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Vetlanda

Motion om aktiviteter till ungdomar

Alla barn har rätt till en meningsfull fritid Vi vet av erfarenhet att det är viktigt för barn/ungdomar att ha aktiviteter på fritiden ur många aspekter, såväl psykiska och fysiska som sociala. Klyftorna i samhället har ökat och det innebär att det har blivit en klassfråga vilka möjligheter barn/ungdomar har att kunna utöva de aktiviteter man är intresserad av. Att stimulera till aktiviteter kan också vara ett sätt att fånga in barn och ungdomar som på olika sätt befinner sig i riskzonen. Det viktigaste skälet är dock att det inte ska vara plånboken som ska avgöra om man kan utöva...

Första maj tal av Mikael Kalin

Feminister, socialister och Vetlandabor! Åtta långa, långa och svåra år av borgerligt styre är över! Då kämpade våra förfäder för åtta timmars arbetsdag. Nu kämpar vi för sex timmars arbetsdag. Det här har våra kamrater i Göteborg infört i vissa delar av äldreomsorgen. De resultat vi har sett av det här är bl.a färre sjukskrivningar och att undersköterskorna har kunnat utföra sitt arbete effektivare. Där vänsterpartiet styr blir det skillnad! Det här gäller på både kommunal, regional och riksnivå. Vår politik handlar om jämlikhet, jämställdhet och ett ekologiskt hållbart samhälle. Jag är socialist därför att jag anser att alla ska...

Motion Eldsjälar

Motion ang ”Eldsjälar inom integrationen” Vi anser att en bra integration i samhället är viktigt ur många olika synvinklar. Hur mycket resurser än kommunen lägger ner på detta område så är det ovärderligt med alla de ideella krafter som samverkar kring detta gemensamma mål. I dessa tider när odemokratiska och rasistiska krafter har fått luft under vingarna, ska vi som kommun tydligt visa att denna fråga är prioriterad och står högt upp på agendan. Därför är det viktigt att lyfta fram de eldsjälar som har ett stort engagemang och som ofta arbetar i det tysta. Precis som man utser tex...

Uttalande från årsmötet 2015

En fungerande integration är nödvändig för att motverka utanförskap. Ett samhälle där orättvisorna och klassklyftorna ökar är en grogrund för rasism och främlingsfientlighet. Vi anser att det behövs tvingande lagstiftning och tillräckligt ekonomiskt stöd för att alla kommuner ska kunna dela på ansvaret att på ett bra sätt ta emot de som behöver komma till vårt land. Det måste vara ett gemensamt ansvar att på bästa sätt möta de människor som ofta kommer från ett stort lidande i sitt hemland. Migrationsverket bör råda över fler egna anläggningar så inte privata entreprenörer kan sko sig på flyktingmottagandet. Regeringen föreslår förbättringar inom...

Motion avseende slopande av matavgift för gymnasieleverna i Vetlanda kommun.

Under en längre tid har alla gymnasieelever i Vetlanda kommun varit tvungna att betala 500 kr/termin för skolmaten. Vi i Vänsterpartiet menar att den avgiften borde tas bort då den kan vara en anledning till att vissa elever väljer bort att äta. Det finns familjer där man har två eller tre barn som samtidigt går på någon gymnasieutbildning och då blir det 1500 kr/termin som de ska betala innan varje termin startar. Ekonomiska skäl ska inte vara en anledning att avstå skolmaten. Det är viktigt att vi istället uppmuntrar våra elever att äta näringsriktig och vällagad mat så de inte...

Motion angående hur man hanterar sponsorbiljetter

Sport och idrott sponsras av Vetlanda kommun i olika grad. I gengäld får vi av vissa föreningar sk Vipbiljetter i utbyte. Elit Vetlanda är t.ex en sådan förening. Det har framförts kritik av på vilket sätt dessa biljetter hanteras idag genom bland annat Synpunkt Vetlanda. I samtal med medborgare får man ofta som politiker frågan hur detta sköts och vem som har hand om detta. Det är förståeligt om man använder biljetterna till representation när så är befogat. Men det kan ju knappast vara så att det behovet är så stort att de ständigt behövs till det ändamålet. Mitt förslag...

Motion om arbetskläder till pedagoger i förskolan

Fria arbetskläder för pedagogerna i förskolan. Pedagogerna inom förskolan har under många år efterfrågat och påtalat behovet av arbetskläder i sitt arbete. Som pedagog måste du ha kläder och skor för alla väder och för inne- och utebruk. Vänsterpartiet var tillsammans med övriga partier med och beslutade om arbetskläder till kommunens vårdpersonal. Nu är det hög tid att prioritera även den här gruppen. Inom mansdominerade yrken är det ofta en självklarhet att man får kläder som behövs i arbetet. Vi tycker det är lika självklart för pedagogerna. Vi föreslår: att Vetlanda kommun när ekonomin tillåter inför arbetskläder till pedagogerna i...