Alla intäktsanalyser ligger uppe på Vänsterpartiets huvudsida så här kommer en länk som tar dig direkt dit.

 

Intäktsanalys