Politik och sakfrågor

Motion avseende slopande av matavgift för gymnasieleverna i Vetlanda kommun.

Under en längre tid har alla gymnasieelever i Vetlanda kommun varit tvungna att betala 500 kr/termin för skolmaten. Vi i Vänsterpartiet menar att den avgiften borde tas bort då den kan vara en anledning till att vissa elever väljer bort att äta.

Det finns familjer där man har två eller tre barn som samtidigt går på någon gymnasieutbildning och då blir det 1500 kr/termin som de ska betala innan varje termin startar. Ekonomiska skäl ska inte vara en anledning att avstå skolmaten.

Det är viktigt att vi istället uppmuntrar våra elever att äta näringsriktig och vällagad mat så de inte väljer snabbmat eller helt avstår mat under skoldagarna. Ungdomarna behöver äta bra mat för att orka vara delaktiga och kunna prestera goda resultat.

Gratis skolmat på gymnasiet är både en rättvisefråga och en folkhälsfråga. Rättvisefråga utifrån att alla ska ha samma möjligheter men även en folkhälsofråga där vi genom att göra näringsrik skolmat tillgänglig för alla skapar ett bra alternativ så att elever istället för snabbmat och godis kan välja den mer näringsriktiga skolmaten.

Vänsterpartiet var stark motståndare till att avgiften infördes.

Därför föreslår vi;

-Att Vetlanda kommun återinför gratis skollunch på gymnasiet.

 

Anita Fagerholm Carina Strömbäck

Vänsterpartiet i Vetlanda den 15/11 2010

Kopiera länk