Politik och sakfrågor

Motion om arbetskläder till pedagoger i förskolan

Fria arbetskläder för pedagogerna i förskolan.

Pedagogerna inom förskolan har under många år efterfrågat och påtalat behovet av arbetskläder i sitt arbete.

Som pedagog måste du ha kläder och skor för alla väder och för inne- och utebruk.

Vänsterpartiet var tillsammans med övriga partier med och beslutade om arbetskläder till kommunens vårdpersonal. Nu är det hög tid att prioritera även den här gruppen.

Inom mansdominerade yrken är det ofta en självklarhet att man får kläder som behövs i arbetet. Vi tycker det är lika självklart för pedagogerna.

Vi föreslår: att Vetlanda kommun när ekonomin tillåter inför arbetskläder till pedagogerna i förskolan.

Anita Fagerholm Carina Strömbäck

Vänsterpartiet i Vetlanda 14/10 2013

Kopiera länk