Politik och sakfrågor

Motion Eldsjälar

Motion ang ”Eldsjälar inom integrationen”

Vi anser att en bra integration i samhället är viktigt ur många olika synvinklar. Hur mycket resurser än kommunen lägger ner på detta område så är det ovärderligt med alla de ideella krafter som samverkar kring detta gemensamma mål.

I dessa tider när odemokratiska och rasistiska krafter har fått luft under vingarna, ska vi som kommun tydligt visa att denna fråga är prioriterad och står högt upp på agendan.

Därför är det viktigt att lyfta fram de eldsjälar som har ett stort engagemang och som ofta arbetar i det tysta.

Precis som man utser tex årets chef, årets medarbetare eller premierar idrottsprestationer och dyl, skulle man kunna införa ett hedersomnämnande för det arbete som utförs ideellt inom integrationens område.

Detta skulle kunna ske årligen eller när man finner det lämpligt. Utmärkelsen skulle kunna delas ut i något ceremoniellt sammanhang.

Vi föreslår:

– Att Vetlanda Kommun överväger att införa en utmärkelse för eldsjäl/eldsjälar inom integrationens område.

Carina Strömbäck Almut Holmqvist

Vänsterpartiet Miljöpartiet

Vetlanda 3/2 2015

 

Kopiera länk