Politik och sakfrågor

Uttalande från årsmötet 2015

En fungerande integration är nödvändig för att motverka utanförskap. Ett samhälle där orättvisorna och klassklyftorna ökar är en grogrund för rasism och främlingsfientlighet.

Vi anser att det behövs tvingande lagstiftning och tillräckligt ekonomiskt stöd för att alla kommuner ska kunna dela på ansvaret att på ett bra sätt ta emot de som behöver komma till vårt land. Det måste vara ett gemensamt ansvar att på bästa sätt möta de människor som ofta kommer från ett stort lidande i sitt hemland.

Migrationsverket bör råda över fler egna anläggningar så inte privata entreprenörer kan sko sig på flyktingmottagandet.

Regeringen föreslår förbättringar inom integrationen vilket är nödvändigt. Vänsterpartiet vill ha svenskundervisning från dag 1. SFI med olika yrkesinriktningar. Effektiv validering och utökat stöd till studiehandledning för modersmål för barn.

Mobiliserar vi våra gemensamma resurser på ett bättre sätt kan vi hjälpa fler människor och samtidigt bli ett mer utvecklat och bättre rustat land.

Vänsterpartiet i Vetlanda

 

Kopiera länk