Aktuellt från Vänstern i Vetlanda

Första maj tal av Mikael Kalin

Feminister, socialister och Vetlandabor!

Åtta långa, långa och svåra år av borgerligt styre är över! Då kämpade våra förfäder för åtta timmars arbetsdag. Nu kämpar vi för sex timmars arbetsdag. Det här har våra kamrater i Göteborg infört i vissa delar av äldreomsorgen. De resultat vi har sett av det här är bl.a färre sjukskrivningar och att undersköterskorna har kunnat utföra sitt arbete effektivare. Där vänsterpartiet styr blir det skillnad! Det här gäller på både kommunal, regional och riksnivå. Vår politik handlar om jämlikhet, jämställdhet och ett ekologiskt hållbart samhälle. Jag är socialist därför att jag anser att alla ska ha rätt till utbildning utan kostnad. Jag är för avgiftsfri kollektivtrafik därför då kan alla oavsett inkomst upptäcka, hela Vetlanda, hela Jönköpings län och hela Sverige! Motorvägarna, landsvägarna och cykelvägarna ägs gemensamt. Detta gör att alla kan köra, cykla och gå på dem. När biblioteken ägs gemensamt kan alla ta del av all världens litteratur. Detsamma gäller ifall internet skulle ägas gemensamt. Socialism innebär helt enkelt frihet för individerna! Idag tar vi dessa saker för självklara. Men det finns gott om högerkrafter som inte vill ha det på detta sätt! Om moderaterna skulle ha fått sin vilja igenom, så hade vi varken haft rösträtt, rättigheter på arbetsplatserna, fem veckors semester, fri abort eller fri sjukvård. Jag är feminist därför att jag anser att kvinnor och män ska ha samma lön för samma arbete. Kvinnor ska ha rätten till sin kropp och den rätten är inte förhandlingsbar. Sex och samlevnad ska bygga på frivillighet- ALDRIG TVÅNG. Det förekommer mycket våld av män mot kvinnor i hemmet. Med anledning av detta har Vänsterpartiet i år satsat 25 miljoner i stöd till kvinnojourerna. Därefter kommer kvinnojourerna få 100 miljoner per år. Vi anser att heltid för kvinnor ska vara en rättighet. Deltid ska vara en möjlighet, inte ett tvång. Vi har i år höjt underhållsstödet för ensamstående föräldrar, som oftast är kvinnor. En dålig ekonomi drabbar både barnen och kvinnorna negativt. Två andra reformer som gynnar ensamstående kvinnor är gratis medicin för alla barn och glasögon för alla barn. Feminismen och socialismen gynnar alla och allas frihet kräver jämställdhet och jämlikhet! Jag berättade i inledningen av mitt tal att vi kämpar för ett ekologiskt hållbart samhälle. Vår tids stora ödesfråga är klimatet. Vi anser därför att staten ska stödja kommuners och regioners arbete vid grön upphandling av livsmedel som är ekologisk, närproducerad och djuretisk. Vi vill stärka och stötta den lokala produktionen i Vetlanda, i Jönköpings län och i Sverige. Det här vill vi göra genom att öka stödet för naturbetesmarker och gårdsslakterier. Samtidigt ska mer vegetarisk mat produceras och konsumeras för att minska påverkan av klimatet. Vi vill kraftigt öka investeringarna på förnyelsebar energi, så som vindkraft och solenergi. Vi vill bygga hållbara bostäder och satsa på gröna transporter. Bland annat därför ska järnvägen ägas av staten. Då har staten ett helhetsansvar som inte bygger på vinstintresse! Kamrater, vi har mycket kvar att göra för att nå det jämställda, jämlika och gröna samhället. Men nu har vi fått chansen och då kör vi så det ryker! Upp till kamp!

Kopiera länk