Politik och sakfrågor

Motion om aktiviteter till ungdomar

Alla barn har rätt till en meningsfull fritid

Vi vet av erfarenhet att det är viktigt för barn/ungdomar att ha aktiviteter på fritiden ur många aspekter, såväl psykiska och fysiska som sociala. Klyftorna i samhället har ökat och det innebär att det har blivit en klassfråga vilka möjligheter barn/ungdomar har att kunna utöva de aktiviteter man är intresserad av. Att stimulera till aktiviteter kan också vara ett sätt att fånga in barn och ungdomar som på olika sätt befinner sig i riskzonen. Det viktigaste skälet är dock att det inte ska vara plånboken som ska avgöra om man kan utöva den aktivitet som man är intresserad av. Vi vill motverka ett samhälle som är exkluderande.

Vi föreslår

-Att Vetlanda kommun utreder hur vi kan underlätta och uppmuntra barn och ungdomar som inte har ekonomiska möjligheter till en meningsfull fritidssysselsättning

-Att undersöka om de åtgärder man kommer fram till kan ske i samarbete med föreningsliv och eventuellt företag.

Carina Strömbäck Helene Läck

Vänsterpartiet

Vetlanda den 21/4 2015

Kopiera länk